Mor og barn

Svangerskapsrelaterte problemer

Bekkenløsning? Bekkenlåsning? Kroppen undergår store forandringer under et svangerskap. Stresset på nakke, rygg og bekken øker jevnt etter hvert som magen vokser. Noen kan også utvikle smerter i rygg og bekken før den fysiske belastningen er årsaken. Som regel er da årsaken hormonelle forandringer i kroppen, men gravide kan også få rygg- eller bekkenplager som andre ikke-gravide.

Smerter i korsrygg, over sete og bekkenregion tyder alle på at bevegeligheten i dette området er forandret – den kan ha økt eller minsket. Det er kiropraktorens oppgave å finne ut og tilrettelegge behandling deretter.

Både bekkenløsning og bekkenlåsning har god effekt av behandling. Ikke slå deg til ro med at rygg- og bekkenplager hører med når man er gravid – mye kan gjøres for å gjøre svangerskapet til en positiv opplevelse med minst mulig ubehag. I tillegg vil behandling til rett tid kunne holde deg i arbeid. Ta kontakt med kiropraktoren – det er verken farlig eller smertefullt for deg eller fosteret å få behandling under svangerskapet.

En annen viktig side av behandling av gravide er faktisk det å legge forholdene til rette for en fin utvikling for fosteret. Går du med mye spenninger i rygg og bekken, vil naturligvis også mage- rygg- og sidemuskulatur og leddbånd stramme seg til. Dette kan påvirke fosterets muligheter for bevegelser og forberedelser for en naturlig fødsel. Noen av problemene vi ser hos spedbarn kan stamme fra tiden i mors mage, og kanskje kunne disse vært unngått ved tidlig behandling av mor.

Baby og barn

Barn i alle aldre kan ha nytte av kiropraktikk. Ingen barn er for små eller for unge for behandling, og det er heller aldri for sent å komme inn med et problem. Det er nettopp i begynnelsen på livet det kan være viktig å få korrigert små problemer før det medfører større plager.

Det er en tøff prosess å komme til verden, og mange spedbarn kan også ha hatt det svært trangt den siste tiden i mors mage. Her finner vi kiropraktorer ofte årsakene til at barnet kan ha problemer med å få en god sugeteknikk, ikke finner roen, ikke liker å ligge på rygg, har en favorittside med hodet eller kroppen eller simpelthen bare gråter utrøstelig.

Som regel har disse barna pådratt seg spenninger – små leddlåsninger i nakke, rygg eller bekken som på sin måte irriterer eller hemmer normal funksjon av nerve- og fordøyelsessystem.

Større barn kan også på sin måte få plager grunnet disse spenningene. Fordøyelsesproblemer, forstoppelse, urolighet, søvnvansker, dårlig blærekontroll kan alle ha en sammenheng med dette. Kiropraktoren vil gjøre en undersøkelse for å se om det kan være en sammenheng og om kiropraktisk behandling vil kunne hjelpe.

KISS/KIDD

Den senere tid har det vært en del snakk om og fokus på KISS og KIDD. På engelsk er dette en forkortelse for kinematic imbalance due to subocciptal strain (KISS) og kiss induced dyspraxia and dysgnosia (KIDD). Dette betyr egentlig bare at det er en forstyrrelse i bevegelsesapparatet grunnet problemer i øvre del av nakken.

Går disse forstyrrelsene ubehandlet, kan det føre til atferdsproblemer samt noe lese- og skrivevansker i forbindelse med skolegang. Barn med disse problemene vil ha nytte av kiropraktisk undersøkelse samt behandling.

Synes du spedbarnet ditt kun foretrekker å se mot ene siden, ikke bruker begge armene eller beina likt, har ammevansker (bør sees på tidlig), er veldig bakovervendt- kan det tyde på KISS.

Har du et barn i skolealder som sliter med konsentrasjon, urolighet, kanskje har hatt symptomer på KISS som spedbarn, er klumsete, eller lese- skrivevansker – kan det være lurt å snakke med kiropraktoren om dette.

Ønsker du å bestille time?

Send oss en melding via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til deg – eller ring oss for en hyggelig og uforpliktende prat.