Fysioterapi

Om fysioterapi

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består av både teori og praksis.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus, institusjoner og i bedriftshelsetjeneste. Mange arbeider på private fysikalske institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, helsetilsyn og departement.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.

Sentralt innen fysioterapi står bevegelse. Bevegelse påvirkes av smerte og funksjon. Dysfunksjon fører ofte til smerte som igjen påvirker fri bevegelse.

Muskel- og skjelettapparatet er et meget komplekst system som reagerer med smerte dersom noe ikke fungerer normalt. Gjennom undersøkelse, behandling og forebygging forsøker vi å gjenopprette normal funksjon og fjerne smerter.

Vi benytter mange ulike teknikker:

Leddmobilisering ad modum manuell terapi

Muskeltøyninger

Massasjeteknikker

Treningsveiledning

ESWT (Trykkbølgebehandling)

Formthotics (Innleggssåler)

Tapeteknikker (Sportstape, Kinesiotape, McConnel)

Dry needling

Ved avdelingen vår på Gjøvik jobber Fysioterapeut John Eyolf Solhaug som er en del av Gjøvik idrettsmedisinske team.  Du kan lese mer om de her: http://gjovikidrettsmedisin.no/

Ved avdelingen vår på Dokka jobber Fysioterapeut og Akupunktør Grete Klokkersveen.

Ved avdelingen vår på Raufoss deler vi lokaler med Toten fysioterapi, vi har et tett tverrfarligsamarbeid med fysioterapeutene som arbeider der. 

På Lena deler vi lokaler sammen med Lena Fysioterapi. Her finnes dyktige fysioterapeuter som har drifttilskuddavtale med kommunen.

 

Obs: Våre fysioterapeuter er private. Dette betyr at behandlingen ikke dekkes av det offentlige og du som pasient må betale timen i sin helhet. 

Ønsker du å bestille time?

Send oss en melding via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til deg – eller ring oss for en hyggelig og uforpliktende prat.