Gjør kloke valg- en kampanje.

Kampanjen startet som et initiativ fra Den norske legeforeningen, men i dag er Norsk kiropraktorforening, Den norske tannlegeforening, Norsk pasientforening, Norsk fysioterapeutforbund, Norges optikerforbund, Jordmorforbundet NSF og Norges farmaceutiske forening også med i arbeidet.

 

Målet er at helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg i diagnostikk og behandling. Pasienter inviteres til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling, ved bruk av de fire pasientspørsmålene:

 

1. Hvorfor må jeg ta denne testen/behandlingen?

Noen tester, prosedyrer og behandlinger har flere ulemper enn fordeler. Ingen tester er perfekte. Noen ganger kan for eksempel tester være unormale, selv om du egentlig er frisk. Dette kan forårsake bekymring og kanskje medføre mer testing. Tester og prosedyrer kan også føre til unødvendig behandling som i verste fall kan skade.

2.Hva er risiko og bivirkninger?

Få prosedyrer og behandling er helt uten risiko. Medisiner kan for eksempel ha bivirkninger og andre former for behandling kan innebære risiko. Snakk med din helsetjenestetilbyder både om virkninger og bivirkninger og om risiko både ved en test, en prosedyre eller ved behandling.

3. Hva skjer om jeg ikke gjør noe?

Mange plager går over av seg selv. Derfor er det viktig å snakke med helsepersonell om hva som skjer hvis man velger å ikke gjøre noe, og sammen legge en plan.

4. Finnes det alternativ?

Du trenger å vite alternativene før du kan være med på å gjøre kloke valg om egen helse.

 

Les mer om kampanjen; gjør kloke valg her:

https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/Om-kloke-valg/

https://www.kiropraktikk.no/gjoer-kloke-valg/vaare-anbefalinger

Les mer

NYTT LOKALE PÅ GJØVIK

Vi flyttet fra vårt lokale i Ringveien 26 til nytt, flott, stort lokale i Ringveien 8B i desember 2020. Her har vi fått de behandlingsrommene vi nå trenger for å drive en tverrfaglig helseklinikk med fokus på muskel-, og skjeletthelse.

Les mer

MOMS KLASSISK MASSASJE

Varsel om prisendring på massasje!
Regjeringen (H, V og KrF) vedtok 07.12.20. å innføre 25 % MVA-avgift på alternativ
behandling, med virkning allerede fra 01.01.21. Denne lovendringen er ikke
konsekvensutredet og vil medføre en prisøkning på massasjebehandling.
Stortinget (AP, SP, SV, MDG, R og FrP) fikk 15.12.21 flertall for dette forslaget:
«Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner
som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte
helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det
mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven.»
Norges Massasjeforbund mener at klassisk massasjeterapi er å regne for helsehjelp,
og arbeider målrettet for at massasje behandling skal ha fortsatt MVA-fritak. Vi
mener at all helserettet behandling som tilfredsstiller nødvendige krav skal være
MVA-fritatt på lik linje med andre, lignende helserettede behandlinger, slik at en reell
valgfrihet i behandlingstilbudet opprettholdes.
Nye priser fra 01.02.21*:
30 minutter muskelmassasje kr. 525,- inkl mva
45 minutter muskelmassasje kr. 725,- inkl mva
*(antatt dato for prisøkning da det avhenger av inntjening etter 01.01.21)

Les mer

UTE I PERMISJON

Vår klinikkleder Kine går ut i permisjon fom. 16.Novmeber 2020 og kommer tilbake i midten August 2021.
Erstattere for henne vil bli Guro Vinjarengen som har jobbet her til og fra siden 2016, og helsesekretær Birgitte Løkken Rostad som jobbet hos oss en periode tilbake i 2009. De to kommer til å dele vikariatet for Kine på ved avdelingen på Dokka.

Lege Erik Glæstad er i permisjon frem til Februar 2021

Les mer

ERIK GLÆSTAD TILBYR ULTRALYDUNDERSØKELSE HOS OSS

Erik Glæstad har begynt hos oss på Gjøvik med ultralydundersøkelse og injeksjoner.
Glæstad er utdannet lege og kiropraktor, han har bakgrunn både som muskelterapeut og kiropraktor gjennom flere år, før han ble lege. Har jobbet med vondter i bevegelsesapparatet siden 2003. Interessen for undersøkelse, diagnostikk og behandling av muskel og skjellet, har vært gjennomgående hele veien.
I 2017 begynte han med ultralydundersøkelse og ultralydveiledede injeksjoner, som en del av sin kliniske praksis. Dette vil være hans virke her på 60 Grader Nord Kiropraktikk.
Hva gjør Erik: Vurdering, undersøkelse, orienterende ultralyd av alt som har med bevegelsesapparatet å gjøre. Han er på norsk helsenett og samarbeider med fastleger, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre primærkontakter i helsevesenet. Ved behov vil han kunne  henvise til røntgen og MR-undersøkeler, samt til vurdering hos spesialist-leger. Han begrenser seg til å jobbe med bevegelsesapparatet. Om du har spørsmål i forhold til andre organsystemer, er dette ting du skal ta med fastlegen. Han utsteder ikke resepter på faste medisiner eller A og B-preparater.
Ved siden av jobben på 60 grader Nord Kiropraktikk, har han fast stilling som militær avdelingslege på en av Hærens sykestuer. Han jobber dessuten som vaktlege i distrikt, på legevakt og legebåt, i en øykommune i NordTroms.
Ønsker du en time til ultralydundersøkelse ta kontakt med oss på tlf 61108810

Les mer

CHARLOTTE KAALSTAD HAR SLUTTET HOS OSS

https://hundvagkiropraktikk.no/

Les mer

PRISLISTE – ULTRALYD / INJEKSJON

Hos Fysioterapeut Kim Tolfsen og Lege Erik Glæstad ved avdelingen vår på Gjøvik.

PRISER:

Førstegangskonsultasjon ultralyd: 1300 kr

Oppfølgingsoppgave ultralyd: 1000 kr

Tillegg:

Kortison injeksjon: 500 kr

Hyaluronsyre injeksjon små ledd: 1000 kr

Hyalaronsyre injeksjon store ledd: 1600 kr

 

Ønsker du en time til ultralydundersøkelse snakk med din behandler eller kontakt oss på tlf 61108810.

Les mer

SMITTEVERN COVID-19 PANDEMIEN

Retningslinjer for smittevern i forbindelse med COVID-19 hos oss.

VIKTIGE SMITTEVERNTILTAK

 • Har du feber eller symptomer på luftveisinfeksjon får du ikke komme til behandling.
 • Kom max. 5 minutter før avtalt time.
 • Ingen håndhilsning
 • Desinfisere / vask hendene før og etter behandling.
 • Hold minst 1 meter avstand til andre på venterommet.
 • Benytt deg av kontaktløs betaling – vi tar ikke imot kontanter nå.
 • Behandler vil åpne og lukke dør til behandlingsrom for deg.
 • Barn/ungdom under 18 år kan ha med seg EN ledsager inn til behandling.

Råd om oppmøte og avstand i lokalene:

 • Alle ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon, og
  unngå å gå på jobb hvis de tror de kan være syke. Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjons symptomer.
 • Konsultasjoner for pasienter som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner,
  er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, gjennomføres ikke.
  Informasjon om dette gis både ved timebestilling og i SMS-påminnelse om timeavtalen.
 • Helsevirksomheten informerer pasienter med behov for ledsager om å begrenses
  antallet til et minimum, fortrinnsvis én person. Råd om distanse gjelder ikke mellom pasient og ledsager.
 • Det tilrettelegges for anbefalt 1-meters avstand mellom personer som oppholder seg på venterom.

 

Råd om personlig hygiene og fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning.
 • Det må tilrettelegges for håndhygiene, både med håndvask og hånd desinfeksjon, både for ansatte, pasienter og eventuelle ledsagere.
 • Behandlere skal unngå bruk av ringer, klokker og lignende smykker som kan medføre dårligere
  håndhygiene.
 • Reduser berøringspunkter som finnes i virksomheten og kontakthyppigheten reduseres med bla. kontaktløs betaling.
 • Utstyr som er brukt rengjøres/desinfiseres som normalt mellom hver pasient.
 • Dersom en pasient utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandling skal pasienten få på seg munnbind og behandling avsluttes umiddelbart.

 

Råd om venterommet:

 • Hengt opp informasjon til pasienter og arbeidstakere om råd for å unngå smitte på venterom og behandlingsrom.
 • Pasienter og eventuelle ledsagere skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når de
  ankommer lokalet og etter at behandlingen er ferdig.
 • Legg til rette for at så få personer som mulig oppholder seg i venteområdet samtidig.
  Er det flere pasienter i venterommet samtidig er det lagt tilrette for anbefalt avstand.
 • Unngå gjenstander/kontaktpunkter i venteområder og i lokaler for øvrig som ikke er nødvendige for driften, slik som for eksempel lesestoff.

 

Råd om rengjøring:

 • Det gjennomføres daglig rengjøring og utlufting av lokalet.
 • Dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre
  gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, rengjøres hyppigere.
 • Ekstra oppmerksom på hygiene rundt kjøkken/spiserom. Håndhygiene skal utføres før og etter
  at ansatte benytter kjøkken/spiserom.

 

Råd om bruk av beskyttelsesutstyr:

 • Virksomhetens normale rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr følges. Det er ikke smittevernfaglig
  behov for beskyttelsesutstyr i kontakt med en pasient som ikke har mistenkt eller bekreftet
  Covid-19, med mindre det gis spesifikke råd om dette fra kommunelegen.
 • Virksomheten har tilgjengelig munnbind. Dersom en pasient eller
  behandler utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandlingen/konsultasjonen
  skal personen ta på seg munnbind og behandlingen avsluttes umiddelbart.
 • Dersom virksomheten velger å bruke ansiktsmaske eller annet som dekker munn og nese er
  følgende viktig:
  Bruk av munnbind og/eller ansiktsmaske erstatter IKKE andre smitteforebyggende råd om
  hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon og å
  opprettholde avstand mellom personer der det er mulig.
  Unngå å berøre munnbindet med hendene når det er på, uten at hendene først er vasket
  eller desinfisert.
  Vær nøye med håndvask både før og etter munnbind tas på, og straks etter at det er tatt av.

 

Utarbeidet fra Nasjonal veileder fra FHI: Smittevernfaglig forsvarlig drift i
helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19)

 

Les mer

Vi er nå dessverre stengt grunnet COVID-19

Klinikkene våre er fortsatt dessverre pålagt av helsedirektoratet å stenge, foreløpig frem til 14.04.20. Vi er tilgjengelig på tlf, via e-post og messenger. Beklager dette, men dette er for å hindre spredning av viruset. tlf: 61108810

Mvh oss i
60 Grader Nord Kiropraktikk

Les mer

KORONAVIRUSET-INFORMASJON OG TILTAK

Som en del av primærhelsetjenesten, holder klinikkene våre åpnet for behandling av pasienter hos kiropraktor og fysioterapeut, da det er ønskelig å avlaste fastleger og legevakt med muskel- og skjelettplager i denne tiden.

Vi har imidlertid etablert tiltak og strenge rutiner i tråd med anbefalinger fra FHI og forventer at alle pasienter overholder generelle smitteverntiltak.

Som følge av nye retningslinjer vil behandling hos massør ikke tilbys de neste 2 ukene.

 

Ny oppdatering⚠️ Vi holder nå stengt på Lena etter anmodning fra Østre Toten kommune. Men holder foreløpig åpent på Gjøvik, Dokka og Raufoss
Vi har stengt online bookingen vår, så ønsker du bestille en time ring oss på tlf 61108810

Les mer

Neste side »