SMITTEVERN COVID-19 PANDEMIEN

Retningslinjer for smittevern i forbindelse med COVID-19 hos oss.

VIKTIGE SMITTEVERNTILTAK

 • Har du feber eller symptomer på luftveisinfeksjon får du ikke komme til behandling.
 • Kom max. 5 minutter før avtalt time.
 • Ingen håndhilsning
 • Desinfisere / vask hendene før og etter behandling.
 • Hold minst 1 meter avstand til andre på venterommet.
 • Benytt deg av kontaktløs betaling – vi tar ikke imot kontanter nå.
 • Behandler vil åpne og lukke dør til behandlingsrom for deg.
 • Barn/ungdom under 18 år kan ha med seg EN ledsager inn til behandling.

Råd om oppmøte og avstand i lokalene:

 • Alle ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon, og
  unngå å gå på jobb hvis de tror de kan være syke. Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjons symptomer.
 • Konsultasjoner for pasienter som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner,
  er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, gjennomføres ikke.
  Informasjon om dette gis både ved timebestilling og i SMS-påminnelse om timeavtalen.
 • Helsevirksomheten informerer pasienter med behov for ledsager om å begrenses
  antallet til et minimum, fortrinnsvis én person. Råd om distanse gjelder ikke mellom pasient og ledsager.
 • Det tilrettelegges for anbefalt 1-meters avstand mellom personer som oppholder seg på venterom.

 

Råd om personlig hygiene og fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning.
 • Det må tilrettelegges for håndhygiene, både med håndvask og hånd desinfeksjon, både for ansatte, pasienter og eventuelle ledsagere.
 • Behandlere skal unngå bruk av ringer, klokker og lignende smykker som kan medføre dårligere
  håndhygiene.
 • Reduser berøringspunkter som finnes i virksomheten og kontakthyppigheten reduseres med bla. kontaktløs betaling.
 • Utstyr som er brukt rengjøres/desinfiseres som normalt mellom hver pasient.
 • Dersom en pasient utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandling skal pasienten få på seg munnbind og behandling avsluttes umiddelbart.

 

Råd om venterommet:

 • Hengt opp informasjon til pasienter og arbeidstakere om råd for å unngå smitte på venterom og behandlingsrom.
 • Pasienter og eventuelle ledsagere skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når de
  ankommer lokalet og etter at behandlingen er ferdig.
 • Legg til rette for at så få personer som mulig oppholder seg i venteområdet samtidig.
  Er det flere pasienter i venterommet samtidig er det lagt tilrette for anbefalt avstand.
 • Unngå gjenstander/kontaktpunkter i venteområder og i lokaler for øvrig som ikke er nødvendige for driften, slik som for eksempel lesestoff.

 

Råd om rengjøring:

 • Det gjennomføres daglig rengjøring og utlufting av lokalet.
 • Dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre
  gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, rengjøres hyppigere.
 • Ekstra oppmerksom på hygiene rundt kjøkken/spiserom. Håndhygiene skal utføres før og etter
  at ansatte benytter kjøkken/spiserom.

 

Råd om bruk av beskyttelsesutstyr:

 • Virksomhetens normale rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr følges. Det er ikke smittevernfaglig
  behov for beskyttelsesutstyr i kontakt med en pasient som ikke har mistenkt eller bekreftet
  Covid-19, med mindre det gis spesifikke råd om dette fra kommunelegen.
 • Virksomheten har tilgjengelig munnbind. Dersom en pasient eller
  behandler utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandlingen/konsultasjonen
  skal personen ta på seg munnbind og behandlingen avsluttes umiddelbart.
 • Dersom virksomheten velger å bruke ansiktsmaske eller annet som dekker munn og nese er
  følgende viktig:
  Bruk av munnbind og/eller ansiktsmaske erstatter IKKE andre smitteforebyggende råd om
  hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon og å
  opprettholde avstand mellom personer der det er mulig.
  Unngå å berøre munnbindet med hendene når det er på, uten at hendene først er vasket
  eller desinfisert.
  Vær nøye med håndvask både før og etter munnbind tas på, og straks etter at det er tatt av.

 

Utarbeidet fra Nasjonal veileder fra FHI: Smittevernfaglig forsvarlig drift i
helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19)