MOMS KLASSISK MASSASJE

Varsel om prisendring på massasje!
Regjeringen (H, V og KrF) vedtok 07.12.20. å innføre 25 % MVA-avgift på alternativ
behandling, med virkning allerede fra 01.01.21. Denne lovendringen er ikke
konsekvensutredet og vil medføre en prisøkning på massasjebehandling.
Stortinget (AP, SP, SV, MDG, R og FrP) fikk 15.12.21 flertall for dette forslaget:
«Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner
som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte
helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det
mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven.»
Norges Massasjeforbund mener at klassisk massasjeterapi er å regne for helsehjelp,
og arbeider målrettet for at massasje behandling skal ha fortsatt MVA-fritak. Vi
mener at all helserettet behandling som tilfredsstiller nødvendige krav skal være
MVA-fritatt på lik linje med andre, lignende helserettede behandlinger, slik at en reell
valgfrihet i behandlingstilbudet opprettholdes.
Nye priser fra 01.02.21*:
30 minutter muskelmassasje kr. 525,- inkl mva
45 minutter muskelmassasje kr. 725,- inkl mva
*(antatt dato for prisøkning da det avhenger av inntjening etter 01.01.21)