UTE I PERMISJON

Vår klinikkleder Kine går ut i permisjon fom. 16.Novmeber 2020 og kommer tilbake i midten August 2021.
Erstattere for henne vil bli Guro Vinjarengen som har jobbet her til og fra siden 2016, og helsesekretær Birgitte Løkken Rostad som jobbet hos oss en periode tilbake i 2009. De to kommer til å dele vikariatet for Kine på ved avdelingen på Dokka.

Lege Erik Glæstad er i permisjon frem til Februar 2021