ERIK GLÆSTAD TILBYR ULTRALYDUNDERSØKELSE HOS OSS

Erik Glæstad har begynt hos oss på Gjøvik med ultralydundersøkelse og injeksjoner.
Glæstad er utdannet lege og kiropraktor, han har bakgrunn både som muskelterapeut og kiropraktor gjennom flere år, før han ble lege. Har jobbet med vondter i bevegelsesapparatet siden 2003. Interessen for undersøkelse, diagnostikk og behandling av muskel og skjellet, har vært gjennomgående hele veien.
I 2017 begynte han med ultralydundersøkelse og ultralydveiledede injeksjoner, som en del av sin kliniske praksis. Dette vil være hans virke her på 60 Grader Nord Kiropraktikk.
Hva gjør Erik: Vurdering, undersøkelse, orienterende ultralyd av alt som har med bevegelsesapparatet å gjøre. Han er på norsk helsenett og samarbeider med fastleger, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre primærkontakter i helsevesenet. Ved behov vil han kunne  henvise til røntgen og MR-undersøkeler, samt til vurdering hos spesialist-leger. Han begrenser seg til å jobbe med bevegelsesapparatet. Om du har spørsmål i forhold til andre organsystemer, er dette ting du skal ta med fastlegen. Han utsteder ikke resepter på faste medisiner eller A og B-preparater.
Ved siden av jobben på 60 grader Nord Kiropraktikk, har han fast stilling som militær avdelingslege på en av Hærens sykestuer. Han jobber dessuten som vaktlege i distrikt, på legevakt og legebåt, i en øykommune i NordTroms.
Ønsker du en time til ultralydundersøkelse ta kontakt med oss på tlf 61108810